Steklo je ena od surovin, ki omogoča najbolj optimalno recikliranje, saj pri predelavi skoraj ni odpadkov in ga lahko velikokrat ponovno uporabimo brez padca kakovosti. K odpadnemu steklu prištevamo stekleno embalažo, ki v praksi večinoma obsega steklenice ter kozarce za živila in pijačo.

Z izdelki Dukin lahko poskrbite za enostavno upravljanje s steklovino ter z ločevanjem in reciklažo pripomorete k ekološkemu varovanju našega planeta.

steklo.jpg

Naprave za zmanjšanje volumna odpadnega stekla:

GLASSPRO

Copyright © Dukin d.o.o., Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer, info@dukin.eu    |    Oblikovanje: Studiomakda , Izdelava spletnih strani: comma